مشتریان می‌گویند

محمد سرکاری

چندین سال هست که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت دارم. برای یکی از پروژه های پیاده‌سازی شده شبکه از ترجنس از نقطه نظر امنیتی کمک گرفتیم. با اینکه زیرساخت شبکه از قبل مهیا شده بود، ترجنس با کمترین تغییرات بیشترین امنیت رو برای ما فراهم کرد.