مشتریان می‌گویند

روزبه رضایی‌پور

برای ایده‌ای که در شرکت ما مطرح شده بود, نیاز به توسعه سریع و با دقت یک نرم افزار داشتیم که از نظر امنیت در سطح بالایی باشد. نرم افزاری که ترجنس برای ما توسعه داد تا به حال خیلی خوب با خواسته های شرکت ما مطابقت داشته است و با وجود زمان کم در نظر گرفته شده برای توسعه نرم افزار، محصول بسیار روان و کاربر پسند می باشد.