اطلاع‌رسانی به موقع و برخط جدیدترین رویدادهای امنیتی از جمله آسیب‌پذیری‌ها، یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه امنیت سایبری می‌باشد. تیم تخصصی ترجنس، متشکل از برترین افراد حوزه امنیت سایبری با پاسخگویی به رویدادها در سریع‌ترین زمان سعی در جلب اعتماد مشتریان در زمینه امنیت فناوری اطلاعات دارد.

 

امنیت فناوری اطلاعات

بر کسی پوشیده نیست که در امنیت، زمان یک المان اساسی و مهم است. برای مثال مدت زمانی که طول می‌کشد تا مسئول امنیتی یک سازمان متوجه وجود یک آسیب‌پذیری در سیستم‌ها شود، گاهی اوقات با از دست رفتن تمام اعتبار یک سازمان/شرکت که در سالیان دراز بدست آمده است، رابطه مستقیم دارد. هر چه مسئول امنیتی زودتر متوجه آسیب‌پذیری شود، شرکت آسیب کمتری خواهد دید.

این تنها یک نمونه از اهمیت زمان در حوزه امنیت است. نمونه‌ای که شاید در سال‌های اخیر بارها و بارها به دلیل سهل انگاری مسئولین امنیتی یک شرکت، باعث ایجاد ضررهایی جبران ناپذیر در آن شرکت شده است.

دلیل بوجود آمدن و گسترش سامانه‌های برخط اعلام وقایع امنیتی نیز به همین دلیل می‌باشد. هر چه تشخیص یک آسیب‌پذیری در زمان کوتاه‌تری انجام شود، سازمان آسیب کمتری می‌بیند.

با علم بر چنین اهمیتی، ترجنس اقدام به اطلاع رسانی جدیدترین رویدادها امنیتی حوزه فناوری اطلاعات از راه‌های مختلف می‌کند. هدف نهایی چنین اقدامی، مطلع شدن  کاربران از جدیدترین آسیب‌پذیری‌های کشف شده در سیستم‌ها می‌باشد.

 

ترجنس

آکادمی ترجنس